Thứ Hai, 17 tháng 10, 2016

Cài đặt thuật toán suy diễn tiến bằng Java

Giao diện chương trình: 


  

Link file exe: https://drive.google.com/file/d/0BxuqCqJeS-9XeHNMU3RFRjhyeDA/view?usp=sharing

3 nhận xét:

Đăng nhận xét