Thứ Năm, 12 tháng 5, 2016

Sơ đồ thuật toán khởi tạo bảng vận tải bằng phương pháp góc tây bắc

Ai:Cung thứ i
Bj: Cầu thứ j
Xi,j:Giá trị của ô vận tải
m,n: Kích thước bảng vận tải.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 nhận xét:

Đăng nhận xét